Euroopa Riikide Haridusministeeriumite Võrgustik (EUN)

European Schoolnet (EUN) on võrgustik, kuhu kuulub 30 haridusministeeriumit Euroopast ja mujaltki. EUN loodi 15 aastat tagasi eesmärgiga tuua innovatsioon õpetamises ja õppimises kõigi peamiste osapoolteni, kelleks on haridusministeeriumid, koolid, õpetajad ja teadlased.EUN-i tegevused jaotuvad kolme töövaldkonda:- poliitika, teadus ja innovatsioon,- koolid,- õpiressursside vahetus ja koostöö.EUN-il on keskne roll Euroopa algatustes, millega tahetakse innustada noorte huvi matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia õppimise ning nendes valdkondades töötamise vastu. Organisatsiooni asutatud on Xplora ja Scientix, Euroopa kaks suurt õpetajate portaali, mis pakuvad vahendeid, ressursse ja materjale loodusainete õpetamiseks. EUN korraldab regulaarselt ka kampaaniaid ja konkursse paljudel erinevatel teemadel, nagu näiteks e-oskused, maa- ja kosmoseteadus, jätkusuutlik areng, energia, keskkond, tervis, nanotehnoloogiad, keemia ja materjaliteadus.