Ellinogermaniki Agogi (EA)

Ellinogermaniki Agogi (EA) on Kreeka riigi poolt ametlikult tunnustatud eraõiguslik haridusorganisatsioon (www.ea.gr). Aastal 1995 loodi organisatsiooni teadus- ja arendusosakond, mille eesmärk on disainida, arendada ja rakendada innovatiivseid uurimistegevusi hariduses, tehes koostööd ülikoolide ja haridusasutustega üle kogu Euroopa. Teadus- ja arendusosakond toimib pedagoogika valdkonna uurimistöö, tehnoloogilise innovatsiooni ja koolide kogukonna vahelise lülina. Oma asutamisest saati on osakond koordineerinud EA osalemist (kas koordinaatori või partnerina) enam kui 100 riiklikus ja rahvusvahelises teadusprojektis, millest enamiku valdkondadeks on olnud loodusteadused ja uued tehnoloogiad hariduses. EA on ka Euroopa kaugõppe koostöövõrgustiku EDEN, Euroopa loodusainete õpetajate hariduse edendamise organisatsiooni STEDE ja Euroopa teaduskeskuste ja muuseumide võrgustiku ECSITE institutsionaalne liige