University of Tartu (UT)

Tartu Ülikool () oma 16 000 üliõpilase ja 1800 akadeemilise töötajaga on Eesti vanim, suurim ja ainus klassikaline ülikool. Ülikoolis on 9 teaduskonda, 4 kolledžit ja mitmeid regionaalseid arendusüksusi. Rahvusvaheline koostöö on ülikooli õppe- ja teadustöö kvaliteedi ning jätkusuutlikkuse tagamise vältimatuks eelduseks. Ülikooli välissidemed aitavad kaasa õppejõudude ja üliõpilaste mobiilsuse kasvule ning võõrkeelse õppe arendamisele: TÜ-l on 69 partnerülikooli 26 riigist. on Eesti juhtiv teadus- ja hariduskeskus, hõlmates muuhulgas selliseid erinevaid valdkondi nagu arstiteadus, filosoofia, geneetika ja informaatika. Üle poole Eesti doktoritöödest kaitstakse Tartu Ülikoolis (2013. aastal kaitsti TÜ-s 114 doktoritööd) ning üle poole Eesti teaduspublikatsioonidest avaldatakse Tartu Ülikooli teadlaste poolt. on osalenud Euroopa Liidu raamkavade programmides alates 4. programmist. EL-i 7. raamkavas osaleb ligi 100 projektis, sealhulgas kaks Euroopa Teadusnõukogu granti.

Tartu Ülikoolist saab hariduse enamik Eesti loodusainete ja tehnoloogiaõpetajaid ning ainsana Eestis pakub TÜ teadushariduse doktoriõppe programmi. TÜ on ka üks kahest peamisest õpetajate täienduskoolituse pakkujast Eestis. Sotsiaal- ja haridusteaduskonna alla kuuluv haridustehnoloogia keskus teeb tihedat koostööd loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tehnoloogiainstituudi ja füüsika instituudiga, kus töötavad ka ülikooli nanoteaduse uurimisrühmad, ning samuti Teaduskeskusega AHHAA.

Haridustehnoloogia keskuse töörühma peamine kompetents seisneb tehnoloogiapõhise teadusharidusega seotud pedagoogilistes teadmistes. Töörühma varasemad uurimused on keskendunud õpilaste probleemilahendamise ja uurimuslike oskuste parandamisele veebipõhiste õpikeskkondade ning robootika abil. Töörühma liikmete välja töötatud õpisimulatsioon „Tiigriretk Eestimaal“ oli finalist IASTED-i 1. rahvusvahelisel veebipõhiseks õppeks mõeldud mitteärilise tarkvara konkursil 2005. aastal ning pälvis Eesti Keskkonnaministeeriumi riikliku autasu. Viimasel ajal on töörühma fookus osaliselt nihkunud tehnoloogiahariduse kontseptuaalsete aluste, tehnoloogilise kirjaoskuse ning tehnoloogiaoskuste arendamist toetavate rakenduste väljatöötamise suunas.