Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim)

Belgias Hasseltis asuv Limburgi Katoliiklik Kõrgkool (KHLim) pakub üle 40 bakalaureuse- ja magistriprogrammi paljudes erinevates valdkondades, sealhulgas tervishoius, sotsiaaltöös, äris, hariduses, teaduses ja tehnoloogias ning meedias (http://www.khlim.be/ ). KHLim kuulub Belgia suurimasse, riigi põhjaosa 13 kõrgharidusasutust ühendavasse assotsiatsiooni  KU Leuven Association.

Kõrgkooli õpetajaharidusosakond koolitab õpetajaid nii alg- kui keskkoolidele ning teeb praktika ja täienduskoolituse alast koostööd paljude koolide ja kogenud õpetajatega. Osakond kuulub lisaks võrgustikku, mis ühendab 22 õpetajahariduse osakonda erinevates haridusasutustes.

Limburgi Katoliikliku Kõrgkooli ainedidaktika keskus (http://www.vakdidactiek.be/ ) tegeleb aineteadmiste ning aineõpetuse alase haridusteadusliku uurimistööga. Keskus on osalenud paljudes riiklikes ja Euroopa teadusprojektides, mis on olnud suunatud loodusteaduste, informaatika, matemaatika, tehnoloogia ning kunsti ja kultuuri õpetamisele. Keskuse töörühma liikmed annavad koostöös paljude organisatsioonide ja uurimisrühmadega haridusteemalisi loenguid. Igal aastal pakub ainedidaktika keskus täiendõpet rohkem kui 400 õpetajale. Keskus on osalenud aineteadmiste teemalises projektis „Kernproject Vakdidactiek“ ning töötanud välja ainedidaktika mudeli, mida kasutab enamik õpetajahariduse osakondi Belgia põhjaosas (vt http://www.vakdidactiek.be/vak3didactiek ja http://schoolofeducation.eu/projecten/kwaliteitsvolle-vakdidactiek