Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

Loode-Šveitsi rakendusteaduste kõrgkooli (FHNW) õpetajahariduse teaduskond kuulub Šveitsi juhtivate õpetajaharidust pakkuvate institutsioonide hulka. Oma haridusprogrammi ja kutsesuunitlusega teadustegevuse kaudu hoiab teaduskond ülal ning arendab edasi Loode-Šveitsis kasutusel olevaid haridussüsteeme. Umbes 3000 üliõpilase ja 30 000 täiendõppes osalejaga on teaduskond omasuguste seas Šveitsi saksakeelse piirkonna üks suurimaid (http://www.fhnw.ch/ph ).

Loode-Šveitsi rakendusteaduste kõrgkooli teadus- ja tehnoloogiahariduse keskus tegeleb peamiselt haridusvaldkonna teadus- ja arendustööga, lisaks taseme- ja täiendõppega. Keskuse teadus- ja arendusprojektide hulka kuuluvad EL-i 7. raamkava projekt PROFILES, Šveitsi teadushariduse standardite arendus ja valideerimine, füüsikaõppes läbiviidavate praktiliste tegevuste ja laborikatsete hindamine ja täiustamine ning suure täienduskoolitusprogrammi SWISE (Swiss Science Education) korraldamine ja hindamine. (http://www.fhnw.ch/ph/zntd)